PUBLIKACE VÝSLEDKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA COVID-19
 

V časopise Science Immunology byly publikovány výsledky první klinické studie s acalabrutinibem použitým u pacientů s COVID-19. Acalabrutinib je inhibitor Burtonovy tyrozinkinázy, který se používá u pacientů s lymfomem z plášťových buněk a zdá se, že se může jednat také o novou léčebnou strategii pro pacienty s COVID-19.

V New English Journal of Medicine byly publikovány výsledky studie popisující první zkušenosti s tzv. „použitím ze soucitu“ remdesiviru u 53 pacientů. Klinické zlepšení bylo pozorováno v 68 %. Pro ověření jeho účinnosti však musíme vyčkat na výsledky velkých randomizovaných klinických studií.   

Série kazuistik autorů Shen et al. publikované v JAMA: transfer séra pěti dárců, kteří se zotavili z COVID-19 pěti pacientům napojeným na mechanickou ventilac.

Systematická rešerše výsledků 7 klinických studií, které zkoumaly použití hydroxychlorochinu a chlorochinu u pacientů s COVID-19: Autoři v závěru shrnují, že publikované studie mají zejména metodologické rezervy a na jejich základě zatím nelze vyvozovat jednoznačné evidence-base závěry o jejich účinnosti.

Výsledky studie autora Cao et al. s lopinavirem a ritonavirem publikovány v NEJM: studie neprokázala klinický přínos ani snížení virové nálože u 199 pacientů infikovaných SARS-CoV-2.
 

Gautret et al. publikovali v International Journal of Antimicrobial Agents výsledky klinické studie hodnotící účinnost hydroxychlorochinu a azihromycinu u nemocných s COVID-19.

Tým Sophie Perinel provedl za účelem optimalizace dávkování hydroxychlorochinu farmakokinetickou studii pacientů s COVID-19 hospitalizovaných na JIP. Práce byla publikována v Clinical Infectious Diseases.


 

Randomizovaná klinická studie autorů Li et al. (zatím jako pre-print) porovnávající účinnost lopinaviru/ritonaviru a umifenoviru: mezi skupinam nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. 

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.

Používáním webu s tím souhlasíte.

Zásady ochrany osobních údajů

  • LinkedIn - Gray Circle
  • Facebook - Grey Circle