CZECRIN_4PACIENTY

* Registrační číslo: 02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826

* Název: CZECRIN_PRO PACIENTY – zavádění inovativních moderních terapií

* Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

* Partneři: Masarykova univerzita

* Název programu: OP VVV

* Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

* Výše přidělené dotace celkem: 19 996 786 Kč

* Délka realizace projektu: 48 měsíců

* Začátek realizace projektu: 1. 7. 2017

* Konec realizace projektu: 30. 6. 2021

* Období udržitelnosti: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2026

* Hlavní řešitel projektu: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

* Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Popis a cíl projektu:

Hlavní cíl projektu je v souladu s věcným zaměřením sledované výzvy, tzn., že cílem projektu je zejména podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumné infrastruktury CZECRIN (struktura uvedená v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022). Mezi specifický cíl projektu řadíme podporu a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, a to pomocí jednotlivých aktivit projektu.

Hlavním výzkumným cílem projektu je vývoj, výroba a klinické hodnocení inovativního léčivého přípravku ATMP se zaměřením na oblast vzácných onemocnění.

 

Dílčí cíle projektu jsou rozděleny do třech základních výzkumných oblastí, které jsou infrastrukturou CZECRIN dále rozvíjeny:

1) Vývoj a výroba léčivého přípravku ATMP Dílčím cílem je validace postupu izolace mezenchymálních buněk z kostní dřeně a z tukové tkáně a jejich aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení léčivého přípravku ATMP.

2) Sledování a klinicko-farmakologická interpretace koncentrací inovativních moderních léčiv v terapii vzácných onemocnění s důrazem na pediatricko-onkologická onemocnění Dílčím cílem je zavedení metodik kvalitativní a kvantitativní detekce analytů inovativních moderních léčiv na bázi monoklonálních protilátek a tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC-MS, jejich reprodukce a aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení spolu s komplexní farmakologickou interpretací směřující k určení biologicky optimální dávky léčiva a délky terapie.

 

3) Návrh designu a příprava protokolu klinického hodnocení v oblasti vzácných onemocnění Dílčím cílem je návrh protokolu a design studie k výše zmíněným klinickým hodnocením v oblasti vzácných onemocnění.

 

Link: https://iweb3.fnusa.cz/pro-odborniky/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/#toggle-id-35

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.

Používáním webu s tím souhlasíte.

Zásady ochrany osobních údajů

  • LinkedIn - Gray Circle
  • Facebook - Grey Circle